Kişiliği ve Özel Hayatı

Cennet Mekân Sultan 2.Abdülhamid Han Hazretlerinin döneminden Marangozhane... Padişah olmayıp Marangozluk ve Mobilyacılık yapsa kısa zamanda çok zengin olacağı öngörülen Sultan 2.Abdülhamid Han, yüksek nitelik ve yaratıcılık sergileyen bir tasarımcı olarak kabul edilirdi...
Saltanatı: 1876-1908 Babası: Abdülmecid Hân Validesi: Tîr-i Müjgân Sultân Doğumu: 21 Eylül 1842 Vefatı: 10 Şubat 1918 Çok iyi bir tahsil görerek Din ilimlerini ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrendi. Amcası Abdülâziz Han onu Mısır ve Avrupa seyahatlerinde yanında götürdü. Abdülâziz Han’ı Tahttan indirip Şehid ettiren, böylece Osmanlı Devleti’nde idareyi ele geçirin batı kuklası bazı Paşalar, V. Murad’ın şuurunun bozulması üzerine, devlet işlerine karışmaması ve yalnız millet...
Ruhu şad olsun... Cennet mekân Abdülhamid Han'ın kızı Ayşe Sultan diyor ki : " Ben Ayşe Osmanoğlu, 2.Abdülhamid'in onuncu evlâdı ve kızlarının altıncısı olarak 1887'de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda dünyaya geldim. Hakiki bir Türk terbiyesi ve sağlam bir dini itikad ile büyüdüm. Türk oğlu Türk, Osman Gazi'nin neslinden geldigimi hiç bir zaman unutmadım ve büyük ecdâdımın memlekete yaptıkları hizmetlerden doğan iftiharı daima kalbimde taşıdım. Otuz seneye yakın,aziz vatanın hasret acısıyla...
Mahir bir Marangoz Ustası olan Cennet Mekân Sultan II.Abdulhamid Han Hz'nin kendi elleri ile yaptığı eserlerden biri... (Sultanımız tek bir çivi kullanmamıştır bu eseri yaparken) Taselya Savaşında Askerlere kendi elleri ile baston yaptığı bilinir...
Kuduz aşısı ilk kez 1885 yılında Fransız mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur tarafından keşfedilmişti. Bunu uygulamaya koyup geliştirmeye çalıştığında Osmanlı tahtında Sultan II. Abdülhamid oturuyor ve gelişmeleri yakından takip ediyordu. Aşıyı bulduktan sonra devlet başkanlarına mektup yazan Pasteur, kuracağı enstitü için yardım talep etti. Rus Çarı, sadece 2 metre boyundaki portresiyle beraber kuru bir tebrik mektubu yollamakla yetindi. Sultan Abdülhamid ise, bakteriyoloji alanındaki...
Kimseye sen diye hitab etmezdi... Sultan İkinci Abdülhamîd Han’ın kızlarından Ayşe Osmanoğlu, Hâtıralarım isimli kitabında babasının kendi terbiyeleri üzerinde itinâ ile durmasını şu sözleriyle ifâde ediyor. Bu ifâdeler aynı zamanda pâdişâhın haremde kızları ile olan ilgi ve alâkası için de güzel bir nümûne teşkil etmektedir. “Babam işleri hafif olduğu zaman, haremlerinden ve kızlarından kimi isterse haber gönderip çağırtır, onlarla görüşürdü. Gerek haremlerinin, gerekse kızlarının resmî...
Üst Alt