Tıbba ve Bilime önem verirdi

img_20200814_201437-jpg.8


Kuduz aşısı ilk kez 1885 yılında Fransız mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur tarafından keşfedilmişti. Bunu uygulamaya koyup geliştirmeye çalıştığında Osmanlı tahtında Sultan II. Abdülhamid oturuyor ve gelişmeleri yakından takip ediyordu.

Aşıyı bulduktan sonra devlet başkanlarına mektup yazan Pasteur, kuracağı enstitü için yardım talep etti. Rus Çarı, sadece 2 metre boyundaki portresiyle beraber kuru bir tebrik mektubu yollamakla yetindi. Sultan Abdülhamid ise, bakteriyoloji alanındaki yeniliklerin yurda getirilmesi ve Pasteur Enstitüsü’nün kurulması amacıyla, aşının keşfinden bir yıl sonra, Haziran 1886’da heyet oluşturup Fransa’ya gönderdi.

İlk mikrobiyologlarımızdan Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey, Zoeros Paşa ve Veteriner Hüseyin Hüsnü Bey’den oluşan heyet Paris’e gitti. Bir müddet Pasteur Enstitüsü’nde çalıştı ve tabir yerindeyse staj yaptı. Sultan Abdülhamid bununla da kalmadı, heyet aracılığıyla adı geçen Pasteur Enstitüsü’ne 10.000 frank, birinci dereceden Mecidiye Nişanı ve bir madalya hediye etti.

Heyetin, Sultan Abdülhamid’in gönderdiği 10.000 frank tutarındaki bağışı enstitü kurmaya çalışan ilgililere teslim etmesi üzerine Fransız Akademisi başkanı, “Hükümdarlar arasında insanlık adına hayır müesseselerine bu kadar büyük ihsanda bulunan ancak padişahınızdır.” diyerek teşekkürlerini bildirdi. Sultan Abdülhamid ile Pasteur arasındaki ilk temas da böylece sağlanmış oldu.

Heyet, İstanbul’a döndükten sonra Sultan Abdülhamid’in 2 yıl içerisinde tamamlattığı “Dârü’l-Kelb Tedavihanesi”nde (Kuduz Hastanesi) görev yapmaya başladı. Pasteur Enstitüsü’nde gördüklerini Osmanlı topraklarında tatbik etti. Hatta Pasteur, güvendiği yardımcılarından Dr. M. Nicolle’ü İstanbul’a gönderdi. Yıllarca maaşlı olarak Osmanlı hastanelerinde hizmet etmesi temin edildi. Bu sayede, keşfinden sadece 3 yıl sonra aşı, İstanbul’da üretilmeye başlandı.

Saraya yakınlığı ile tanınan Said Naum Duhani’nin naklettiği bilgilere göre Abdülhamid, Pasteur ile bizzat mektuplaştı. Bu tıp adamına muhabbet ve yakınlığını göstermek için “Mon Cher Monsieur Pasteur” (Azizim Mösyö Pasteur) diye hitap etti.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20200814_201437.jpg
    IMG_20200814_201437.jpg
    525.5 KB · Görüntüleme: 16
Üst Alt